Kvalitet & Miljö

Vi är sedan flera år tillbaka certifierade enligt ISO 9001 för att kunna möta våra kunders kvalitetskrav. Vårt senaste certifikat är ISO 9001:2015, vi har också certifierat oss för miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Vi använder oss också av AFS 2001 (Systematiskt arbetsmiljöarbete) i det nya integrerade ledningssystemet.

Verksamhetspolicy

Grönlunds Plåt verkar för ständig förbättring av kundnöjdheten och god resurshållning.

Skara 2019-01-19
Grönlunds Plåt AB
Anders Nystedt / VD