Historia

Frans Gustaf Grönlund föddes i Fullösa utanför Götene 1851. Han flyttade senare till Skara där han, 1873, erbjöd sina tjänster inom bleck- och plåtslageri. Detta var starten av Grönlunds resa från liten hantverkarverkstad till den moderna tillverkningsindustri som Grönlunds är idag.

Frans Gustafs äldste son, Karl Grönlund, tog sedermera över verksamheten under 1910-talet. Karl drev verksamheten fram till 1940-talet då Karls söner Anders, Åke och Sven Grönlund tog över. Under denna period arbetade bröderna Grönlund bl.a. med omläggningen av taket på Skara domkyrka och andra prestigefyllda arbeten i trakten. Grönlunds tillverkade även bensintankar till SAAB under 1960-talet.

Sven Grönlunds båda barn, Malte och Marika, var de som stod näst i tur att föra företaget in i framtiden. När Sven hastigt gick bort under 1970-talet behövdes förstärkning i verksamheten och Lars Nystedt, Marikas man, tog sig an uppgiften.

Den 5:e generationen, Erik och Anders Nystedt, har precis börjat jobba in sig i verksamheten och siktar på att Grönlunds Plåt ska utvecklas och växa tillsammans med våra kunder.

Frans Gustaf Grönlund med söner. Taktäckningsarbete på Teaterhuset i Skara, 1905.
Gesäll- och mästarbrev från 1872 till 1944
Räkning från 1883 på 64 kr och 12 öre