Referensprodukter

Våra produkter är era produkter! Det som levereras från vår fabrik är ofta en helt färdig produkt, redo att skickas till er slutkund. Allt från enklare plåtskåp till avancerade olijedimfilter med elinstallationer och kontrolltestning. 

Från plan plåt till färdig produkt!

Några referensprodukter:

Inredning

Plåtskåp

Luftrening

Papperskorgar