Lyckad kantpressutbildning!

Grönlunds Plåt har under hösten varit med och dragit igång ett nytt koncept gällande kantpressutbildning tillsammans med Arbetsförmedlingen och Lernia. Konceptet går ut på att under en tremånadersperiod utbilda och träna duktiga kantpressare.

Efter genomförd utbildning och praktik ser vi mycket positivt på de kantpressare som formats och vi ser över möjligheten att efter årsskiftet anställa ett par av dessa. Detta ger oss ökad kompetens och flexibilitet.

– Vi är väldigt nöjda med utfallet av kantpressutbildningen och tror på fler initiativ tillsammans med Arbetsförmedlingen och Lernia för att skapa rätt kompetenser som leder till jobb, säger Matthias Gustafsson, produktionschef Grönlunds Plåt.